Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2565

          วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
          ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
TOP