Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2566

pll_content_description

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2566

            วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
            ทั้งนี้ นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวจิตาภักดิ์ รัตนวรรณ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
TOP