Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี ตรวจบูรณาการเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี บูรณาการเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี และตม.จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้าง ทั้งหมด 241 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 189 คน และแรงงานไทย 52 คน ตรวจปัสสาวะ จำนวน 7 คน
ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบการกระทำความผิดของแรงงานต่างด้าวและการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 18 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
 
TOP