Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี เข้าร่วมรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

pll_content_description

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

 

***************************************************

TOP