Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565

pll_content_description

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จังหวัดสระบุรีจัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
        – เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
        – เวลา 18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉาย ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
    ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวหทัยชนน์ คงถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

**************************

TOP