Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สระบุรีจัดทำโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

pll_content_description

นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม

โครงการสถานประกอบการปลอดภัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

      นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมชี้แจงในวันนี้มีสถานประกอบการสนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 208 แห่ง ทุกสถานประกอบการมีความพร้อมที่จะแสดงพลังในการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ กรอบการดำเนินการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 24 มีนาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 


***************************************************

 

 

 

 

 

TOP