Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สระบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระบุรี

pll_content_description

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

****************************************

TOP