Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สระบุรีสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานประกอบการ

pll_content_description

สระบุรีสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ในสถานประกอบการ


 

            นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


 

 

 

 

 

**********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP