Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปรวบรวมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

pll_content_description

 

วันที่12 กันยายน 2560 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 3,639 ดอก ให้แก่นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปรวบรวมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

 

 

 

 

  

**************************************************

TOP