Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรีตรวจเยี่ยมการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ใช้แรงงาน

pll_content_description

แรงงานจังหวัดสระบุรี

ตรวจเยี่ยมการสุ่มตรวจปัสสาวะ

หาสารเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประการ

ของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

 

         นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี   ตรวจเยี่ยมการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประการ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีโดยสนธิกำลังร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังม่วง เจ้าหน้าตำรวจอำเภอวังม่วง และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออำเภอวังม่วง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

 

 

 page_1_103.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************

 

TOP