Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมเป็นวิทยากรและเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ โปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย)

pll_content_description

แรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมเป็นวิทยากร

และเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ 

โปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย)

 

    นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้คดียาเสพติด ในโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติดผู้ค้ายาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้กระทำผิดเหล่านี้ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป ซึ่งเรือนจำจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการและฝึกอบรมผู้ต้องขังขึ้นระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 ณ จังเรือนจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง หวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************

 

 

 

 

 

TOP