Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนภายใต้วาระจังหวัด “ประชาชนสระบุรี อยู่ดี มีสุข “

pll_content_description

     วันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนภายใต้วาระจังหวัด “ประชาชนสระบุรี อยู่ดี มีสุข ” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
     ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้การดำเนินงานขจัดความยากจนของจังหวัดสระบุรี นิทรรศการ “โคก หนอง นา” การสาธิตประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีได้บูรณาการสาธิตอาชีพ จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมสาธิตอาชีพทำดอกไม้กระดาษทิชชู่ และกิจกรรมสาธิตอาชีพทำกระเป๋า โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
     ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

***********************

TOP