Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม“สภากาแฟ”

pll_content_description

กิจกรรม “สภากาแฟ”
               วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ หอประชุมยิมเนเซี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
               ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกิจกรรมและรายงานตัวหลังเข้ารับตำแหน่งแรงงานจังหวัดสระบุรีในครั้งนี้ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
 
TOP