Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดต้นแบบระดับเพชร

pll_content_description

แรงงานจังหวัดสระบุรี

ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

TO BE NUMBER ONE

จังหวัดต้นแบบระดับเพชร

 

 

            นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดต้นแบบระดับเพชร ด้วยจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี 2545 ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ปัจจุบันได้รับรางวัลครบทุกประเภท และเป็นจังหวัดต้นแบบที่รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ในปี 2557 ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของภาคกลาง โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลงานโดยบุคคล ชมรมดีเด่น ต้นแบบของแต่ละชมรมในจังหวัดสระบุรี และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดสระบุรี และลงนามพันธะสัญญาในความร่วมมือระหว่างชมรมในและนอกจังหวัด การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 21 มกราคม 2558 


 

 

 

 

***********************************************

 

 

 

 

TOP