Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

pll_content_description

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

           วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน และแผนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
           ทั้งนี้ นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
TOP