Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

pll_content_description

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference System) ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
     ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

*********************

TOP