Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameประกาศขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ

ขนาด : 1369.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-04 10:28:05+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)

ขนาด : 3054.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:39:42+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 9

ขนาด : 2050.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:39:00+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)

ขนาด : 227.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:38:14+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 8

ขนาด : 118.54 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:37:32+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)

ขนาด : 315.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:36:45+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)

ขนาด : 375.06 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:35:55+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3)

ขนาด : 929.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:35:12+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2)

ขนาด : 608.38 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:34:17+07
TOP