Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameสรุปสถานการณ์แรงงานเดือนต.ค.64

ขนาด : 178.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-10-28 07:59:31+07

pll_file_nameประกาศขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ

ขนาด : 1369.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-04 10:28:05+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)

ขนาด : 3054.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:39:42+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 9

ขนาด : 2050.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:39:00+07
TOP