Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสระบุรี

pll_content_description

    วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวิหารแดง จำนวน 2 จุดหลัก และ 6 จุดรอง ดังนี้
     จุดหลัก คือ
         1) บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอวิหารแดง
        2) บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันเทศกาลตำบลหนองหมู
    จุดรอง คือ
        1) บริเวณหน้าอบต.บ้านลำ
       2) บริเวณแยก อบต.เจริญธรรม
       3) บริเวณหน้า อบต.คลองเรือ
       4) บริเวณหน้า อบต.วิหารแดง
       5) บริเวณหน้า อบต.หนองสรวง
       6) บริเวณหน้า อบต.หนองหมู

******************

TOP